eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 27-04-2016 08:03

Кафедра автомобільного транспорту

Завідувач кафедри
Пірч Ігор Іванович
кандидат технічних наук,
доцент,
академік ПТ АН України

Загальна інформація

Кафедра «Автомобільний транспорт» здійснює підготовку за денною, заочною, прискореною, дистанційною та паралельною формами навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті) по освітньо-кваліфікаційним рівням:

  • бакалавр (термін навчання – 4 роки);
  • спеціаліст (термін навчання – 1 рік);
  • магістр ( термін навчання – 1,5 роки).

Спеціалізації навчання спеціалістів та магістрів:

  • організація автотранспортного сервісу.
  • організація і регулювання дорожнього руху;

Історична довідка

У 2007 році на факультеті транспортних технологій була створена кафедра автомобільного транспорту. На кафедрі працюють: доценти, кандидати технічних наук Г.Ю. Бурлакова, С.В. Щетинін, старші викладачі В.В. Ступак, В.А. Сенатосенко, К.І. Сізова, завідуючий лабораторією М.В. Шатунова, лаборант Ю.А. Літвінова.

У 2011 році на кафедрі створений учбовий центр підготовки водіїв,який очолив В.А. Сенатосенко.

Напрями роботи

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є: наукові дослідження в галузі організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, відновлення зношених деталей автотранспортних засобів; розробка сучасних методів оптимізації розподілу транспортних потоків вулично-дорожньої сітки; вивчення роботи підприємств міста із транспортного обслуговування цільової клієнтури; надання студентам бакалаврського і магістерського рівня знань, формування практичних навичок щодо використання сучасних інформаційних систем і технологій у завданнях організації і управління автотранспортними перевезеннями; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

Міжнародні зв'язки

У своїй науковій і навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з різними навчальними закладами, зокрема: Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Запорізьким національним технічним університетом, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Автомобільно-дорожнім інститутом Донецького національного технічного університету та іншими.

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри користуються великим попитом на ринку трудових ресурсів країни і зарубіжжя. Працевлаштовуються колишні студенти на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних організаціях, підприємницьких і інших структурах, як в Україні, так і в інших країнах (Росія, Молдова, Грузія, Казахстан).

Контактні телефони

Кафедра: +38 (0629) 44-63-76
Учбовий центр підготовки водіїв +38 (0629) 44-62-53
Завідуючий кафедрою: +38 (0629) 44-66-72
pirch_i_i@pstu.edu

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika