eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 12-12-2016 11:33

Кафедра транспортних технологій підприємств

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)".

Завідувач кафедри
Парунакян Ваагн Емільович
доктор технічних наук, 
професор, академік Міжнародної
Кадрової Академії

Загальна інформація

Кафедра транспортних технологій підприємств здійснює підготовку за денною, заочною, прискореною, дистанційною та паралельною формами навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (Організація перевезень і логістичне управління на промисловому транспорті) по освітньо-кваліфікаційним рівням:

 • бакалавр (термін навчання – 4 роки);
 • магістр ( термін навчання – 1,5 роки).

Спеціалізації навчання спеціалістів та магістрів:

 • Організація перевезень і логістичне управління на промисловому транспорті.

Також діє інститут підвищення кваліфікації, дистанційна форма навчання та екстернат.

Історична довідка
Кафедра "Промисловий транспорт" ПДТУ була організована в 1970 році. Засновником і першим завідуючим кафедрою був доктор технічних наук, професор Костенецький К.П. Великі промислові підприємства міста Маріуполя – ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «Азовмаш», Морський торгівельний порт - надали кафедрі допомогу в створенні і оснащенні навчально-лабораторної бази, придбанні навчальних посібників, технічної літератури. 

Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу кафедра випустила близько трьох тисяч фахівців транспорту. 

У 2000 році кафедра реорганізувалася в дві кафедри: «Промисловий транспорт» і «Технології міжнародних перевезень і логістики». На цій основі створюється факультет транспортних технологій.

У 2014 році кафедра «Промисловий транспорт» була перейменована у «Транспортні технології підприємств».

Напрями роботи
Студенти кафедри транспортних технологій підприємств одержують знання з:

  • основ виробничого процесу підприємств
  • пристроїв і експлуатації технічних засобів транспорту, вантажних і складських комплексів підприємств
  • технології роботи залізничного іавтомобільного транспорту
  • функціональних областей логістики: закупочної, виробничої, розподільної і інформаційної;
  • транспортної логістики підприємств;
  • формування і оптимізації логістичних ланцюгів матеріалоруху в транспортно-вантажних комплексах;
  • моделювання транспортного процесу на основі комп'ютерних технологій;
  • логістичного управління процесом матеріалоруху в транспортно-вантажних комплексах підприємств, що забезпечує ефективну взаємодію транспорту і виробництва.
Наукова робота кафедри ведеться за напрямом «Підвищення ефективності функціонування транспортних систем промислових підприємств на основі використання енергозберігаючих транспортних технологій і логістичного управління». Кафедра веде господарські та держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення великих металургійних комбінатів України. Співробітники кафедри регулярно беруть участь у роботі міжнародних і галузевих конференцій і семінарів.

Міжнародні зв'язки
Кафедра підтримує тісні міжнародні зв'язки з науковими установами: Сілезьким політехнічним інститутом (Польща), Інститутом «ПромтрансНІІпроект» (м. Москва), Санкт-Петербурзьким національним університетом залізничного транспорту, Ліпецьким державним політехнічним університетом, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Харківською державною академією залізничного транспорту, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту, Національним транспортним університетом, Національною академією міського господарства та ін.

Конкурентоспроможність випускників
За роки розвитку кафедра підготувала більше 3000 фахівців-транспортників. Багато хто з них став головним, провідним фахівцем залізничного і автомобільного транспорту великих промислових підприємств і організацій, як України, так і країн зарубіжжя. 

Сфера практичної діяльності – це підприємницька, організаційно-управлінська, технологічна, проектна і дослідницька діяльність на транспорті підприємств: металургійною, машино-будівною, хімічною, вугільною та інших галузей промисловості, а також в малому і середньому бізнесі.

Місце практичної діяльності включає транспортні підрозділи підприємств і організацій, а також транспортні і логістичні служби комерційних, зовнішньоторговельних, митних, постачальницьких і збутових структур підприємств і фірм.

Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці і отримують роботу на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних організаціях, підприємницьких структурах.

Працевлаштування випускників складає практично 100 %.

Контактні телефони
Кафедра: (0629) 44-65-63
Завідуючий кафедрою: (0629) 44-65-63

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika