eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 14-12-2016 13:27

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій".

Завідувач кафедри

Чигарьов Валерій Васильович 
Доктор технічних наук, професор, дійсний член академії інженерних наук України, дійсний член Міжнародної кадрової академії, «Почесний доктор» Донбаської кадрової академії і Українського науково-дослідного інституту металургійного машинобудування, член спеціалізованої ради по захисту дисертацій, член Державної аккредитаційної комісії (ДАК), член вищої аккредитаційної комісії (ВАК), Заслужений діяч науки і техніки України

Загальна інформація

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва проводить підготовку зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізація «Інноваційні технології зварювання та споріднених процесів» за денною, заочною, дистанційною формами навчання за програмами підготовки для освітньо-кваліфікаційних рівнів:

На 2 курс для навчання приймаються студенти, які закінчили коледжі. Кваліфікацію бакалавра вони отримують за 3 роки.

На кафедрі працює: 5 професорів д. т. н.; 3 доцента, к. т. н., з яких 1 доктор філософії, що свідчить про високий науковий потенціал і є гарантією підготовки фахівців відповідного рівня. Навчальний процес проводиться з використанням мультимедійних засобів навчання, працює сайт методичного забезпечення, сайт дистанційного навчання та електронний каталог науково-технічної бібліотеки. Кафедра має свою потужну лабораторну базу, а також комп'ютерний клас.Для вступу на нашу спеціальність необхідно мати сертифікати з предметів:

- українська мова і література
- математика
- фізика або іноземна мова.

За час навчання студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт, мають можливість брати участь у спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, активно відпочивати на власній базі відпочинку в п. Юр'ївка, виїжджати на відпочинок в інші міста України.

Отримати цю спеціальність можна на бюджетній та контрактній основі.

Історична довідка 

В 1968 році на основі створеної в 1944 році кафедри «Зварювальне виробництво», виникла кафедра «Металургія і технологія зварювального виробництва», завідуючим якої був призначений доцент, к.т.н. П.Ф. Лаврік. З 1986 року завідуючим кафедрою працює професор, доктор технічних наук В.В. Чигарьов. 

Кафедра МіТЗВ акредитована за IV рівнем підготовки спеціалістів і з 1997 року перейшла на триступінчасту форму навчання: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За період роботи викладачами кафедри підготовлені курси по більш поглибленому вивченню зварювальних і наплавлювальних процесів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій. 

Напрями роботи

З 1993 року на кафедрі працює докторантура за фахом «Зварювання та споріднені процеси і технології». 

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові роботи спільно з різними підприємствами і організаціями, держбюджетні науково-дослідні роботи, у тому числі з провідними вузами України. Зараз робота колективу кафедри направлена на рішення наукової проблеми – збільшення довговічності машин і агрегатів шляхом механізованої зварювання і наплавлення із зниженням токсичності розроблених способів і електродних матеріалів.
Паралельно з підготовкою інженерів–зварювальників і магістрів кафедра проводить підготовку спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів технічних наук.

При кафедрі діє Спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій по спеціальності 05.03.06 - Зварювання і споріднені процеси і технології.

Міжнародні зв'язки

З 1980 року кафедра веде підготовку фахівців для різних країн: Куба, В'єтнам, Лаос, Монголія. Підтримуються наукові зв'язки з університетами Німеччини, Китаю, Єгипту, Йорданії, Росії і іншими країнами. Спільно із зарубіжними ученими оформляються наукові праці, проводяться наукові конференції і консультації.

Кафедра співпрацює з ведучими науковими центрами Росії, України, Білорусії, Польщі, Китаю, Німеччини, Єгипту, Малайзії, Мексики, Монголії. Налагоджено міжнародну научно-технічну співпрацю з технічним університетом м. Бохум (Німеччина), Хучжанським університетом науки і техніки, м.Ухань (Китай).

13.12.2011 кафедру відвідав консул Греції
20.11.13р. кафедру відвідав консул Польші
21.01.14р. кафедру відвідав ректор Краківського університету
25.10.13 р. кафедру відвідав випускник кафедри 1987 р. Ч. Бямбаа

Конкурентоспроможність випускників

Після закінчення навчання всі випускники працевлаштуються на підприємствах міста, області і інших регіонів України. Випускники кафедри можуть реалізувати придбані знання, уміння і навики в різних галузях промисловості, що застосовують зварювальні і наплавлювальні технології. 

Як фахівці широкого профілю, випускники кафедри металургії і технології зварювального виробництва можуть працювати на посадах дослідників, технологів, виробничих майстрів, консультантів проектно-конструкторських організацій, викладачів вищих, середніх спеціальних учбових закладів і технічних училищ.
Кафедра має тісні стосунки з МНТК «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України – головною організацією по впровадженню технологій, матеріалів для зварювання та наплавлення, підвищення зносостійкості деталей металургійного обладнання, Київським політехнічним національним університетом, рядом провідних підприємств – ВАТ «Азовмаш», ПАТ ММК«Маріупольский металургійний комбінат ім. Ілліча», ВАТ «Завод металоконструкцій», ВАТ “ Азовсталь”, БП «Азовмашпром» та інш.

Контактні телефони

Наша адреса: ПДТУ, вул. Апатова 115, 1-й навчальний корпус, аудиторія №151, 237а.
Телефон: 44-65-16, 44-63-40, 44-61-16
e-mail: chigarew07@yandex.ua
Заступник завідувача кафедри, к. т. н, доцент, доктор філософії
Білик Олександр Григорович
Телефон: 0675922975
e-mail: alexbelick@yandex.ua
Наша сторінка «ВКОНТАКТЕ»:
http://vk.com/club48618064
Група «Металургія і технологія зварювального виробництва»

Інші кафедри факультету:


    Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika