eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:37

Кафедра обробки металів тиском

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Обробка металів тиском".

Завідувач кафедри
Кухар Володимир Валентинович,
доктор технічних наук, професор

Загальна інформація

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів для металургійних підприємств.

Кафедра обробки металів тиском здійснює підготовку

На кафедрі діє аспірантура за фахом «Процеси і машини обробки тиском».

Історична довідка

Об’єднана кафедра «Обробки металів тиском» сформована на базі двох найстаріших кафедр ДВНЗ «ПДТУ» - кафедри обробки металів тиском, яка була відкрита в 1930 році для підготовки фахівців у галузі завершального металургійний цикл виробництва прокату, та кафедри ковальсько-штампувального виробництва, що створена в 1945 році для підготовки фахівців першого у машинобудуванні циклу переробки металів – кування та штампування поковок.

На сьогодні Кафедра має низку висококласно обладнаних лекційних аудиторій, дві лабораторії та два комп'ютерних класи. Прокатна та ковальська лабораторії кафедри є одними з кращих серед споріднених кафедр ВНЗ України. У складі лабораторного обладнання, крім звичайного, є унікальне:
 • високошвидкісний стан 300 фірми Шмітц;
 • лабораторний реверсивний слябінг;
 • дископрокатний стан «ДИСККапЧер»;
 • кривошипний прес моделі КА9534 силою 2,5 МН;
 • горизонтально-ковочна машина моделі В-111 силою 1,6 МН,
 • гідравлічний прес моделі ДВ2428Д силою 0,63 МН,
 • пневматичний молот с масою падаючих частин 100 кг та інше
За час існування кафедра підготувала більше 6500 фахівців.
Зараз учбовий процес на кафедрі здійснюють 10 науково-педагогічних співробітників, серед яких 2 професори, 4 доценти.

Напрями роботи

На кафедрі серед інших проводяться наступні дослідження і розробки:

 • теоретичне і експериментальне дослідження основних закономірностей, математичне моделювання процесу надшвидкісного прокату тонких штаб;
 • розробка і дослідження нових високоефективних технологічних мастил і технічних миючих засобів;
 • дослідження і удосконалення технології тонколистового прокату і волочіння металів шляхом упровадження високоефективних технологічних мастил;
 • створення і розвиток способу вертикально-кругової пластичної деформації нескінченних тіл оберту, розробка наукових основ і конструкцій прокатних станів;
 • розробка матеріалоощадних режимів деформаціїї при прокатці листової продукції;
 • розробка і удосконалення конструкцій крупних злитків та слябів, режимів їх деформації з метою поліпшення техніко-економічних показників листопрокатного виробництва;
 • Розробка та вдосконалення обладнання і ефективних процесів ковальсько-штампувального виробництва.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри впроваджуються в навчальний процес.
Студенти беруть участь у виконанні наукових досліджень, результати яких доповідають на щорічних науково-технічних студентських конференціях нашого університету та Всеукраїнських науково-технічних студентських конференціях, займаючи призові місця. Високий рівень теоретичної підготовки студенти підтверджують на Всеукраїнських щорічних студентських олімпіадах.

Міжнародні зв'язки

Плідна діяльність науковців кафедри знаходиться в полі зору і уваги підприємств України, ближнього і далекого зарубіжжя. Результати науково-дослідних робіт впроваджені у виробництво на металургійних підприємствах України, Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Грузії, підтримуються наукові контакти із колегами із Росії, Німеччини, Польщі, Китаю, Киргизстану.
Вчені кафедри беруть участь у міжнародних науково-технічних конференціях, у тому числі в Болгарії та Росії. Викладачі кафедри також публікують статті у міжнародних спеціалізованих журналах. В рамках міжнародного співробітництва встановлюються зв'язки зі спорідненими кафедрами  технічних університетів стран СНД.

Конкурентоспроможність випускників

Багато з випускників кафедри стали керівниками виробництва різних рівнів. Серед них відомі: В.С. Бойко – керівник ПАТ «ММК ім.Ілліча», Герой України, депутат Верховної Ради, А.К. Голубченко - перший віце-прем’єр Кабінету Міністрів України, В.І. Оріничев - головний інженер Головметизу СРСР, Н.Я. Ізвєков - директор заводу "Серп и молот", м. Москва, член-кореспондент АН СРСР А.І. Манохін, доктори технічних наук, професори В.І. Бринза, Г.Капорович, В.І. Капланов та багато інших.
У рамках підготовки висококваліфікованих кадрів для металургійних підприємств міста в університеті запроваджено програму «Школа-ВНЗ-комбінат», у форматі якої здійснюється цільова додаткова підготовка кращих студентів-прокатників та ковалів з подальшим обов'язковим їх працевлаштуванням за фахом.
Випускники кафедри "Обробка металів тиском" працюють на провідних металургійних та машинобудівних підприємствах України, Росії, Польщі, Індії, Китаю, В’єтнаму, країн Африки і Латинської Америки.

Запрошення на роботу регулярно надходять з ПАТ «ММК ім. Ілліча» для роботи на ТЛС 3000, ШСГП 1700, в цеху холодної прокатки, в техвідділу, інших підрозділах. Фахівців з прокатки потребує ПАТ "МК" Азовсталь", де вони працюють на ТЛС 3600, в обтискному, рейкобалковому та крупносортному цехах. У фахівцях-прокатниках мають потребу малі приватні підприємства, що випускають спецпрофіль та іншу прокатну продукцію. Фахівці з КШВ признані, як висококваліфіковані, та одержують роботу на машинобудівних, судоремонтних і металургійних підприємствах, у тому числі у ПАТ «Азовмаш», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь» та інших.

Контактні телефони:

Завідувач кафедри: (0629) 44-66-54
Кафедра: (0629) 44-61-54; (0629) 44-61-53, , 44-65-19
Лабораторія: (0629) 44-65-34, 44-65-35
Е-mail: gefest.2007.44.@mail.ru 
Особистий сайт за спеціалізацією КШВ: www.ksp-pstu.io.ua

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika