eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:36

Кафедра металургії чавуну

Завідувач кафедри
Руських Володимир Петрович
кандидат технічних наук,
доцент

Загальна інформація

    Кафедра металургії чавуну здійснює підготовку
  • бакалаврів (напрям 6.050401 «Металургія», термін навчання – 4 роки),
  • спеціалістів (спеціальність 7.05040101 «Металургія чорних металів», спеціалізація «Металургія чавуну», термін навчання – 1 рік),
  • магістрів (спеціальність 8.05040101 «Металургія чорних металів», спеціалізація «Металургія чавуну», термін навчання – 1 рік).

Історична довідка
Кафедра заснована в 1953 році за ініціативою і при підтримці керівників металургійних підприємств Маріуполя. На посаді завідуючого кафедрою, яка у той час мала назву «Кафедра технології металів і організації виробництва», був затверджений Іван Васильович Распопов. Пізніше зі складу кафедри були виділені в самостійні учбові підрозділи: кафедра ливарного виробництва, кафедра економіки промисловості і організації виробництва, кафедра охорони праці. З 1991 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Володимир Петрович Руських.
Кафедра металургії чавуну оснащена сучасною лабораторною базою. Співробітниками кафедри створені унікальні лабораторні прилади.
В учбовому процесі викладачами кафедри використовуються технічні засоби навчання, у тому числі ЕОМ. Практичні навики по управлінню доменним процесом, оптимізації доменної плавки студенти отримують за допомогою тренажера технолога-доменщика на базі ЕОМ.
Кафедра металургії чавуну володіє високим науково-педагогічним потенціалом.

Напрями роботи
На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна робота, головним напрямом якої є зниження матеріальних і енергетичних витрат в аглодоменному виробництві. Науково-технічні розробки кафедри впроваджені на металургійних комбінатах «Азовсталь», «Запоріжсталь» і інших. Співробітниками кафедри отримано 19 патентів України і Росії, опубліковано більше 70 наукових статей в журналах і збірках, виконано 3 держбюджетних і більше 25 госпдоговірних НДР.
В науковій роботі кафедри беруть участь студенти спеціальності, вони є виконавцями науково-дослідних робіт, співавторами винаходів. Першим кроком до навчання в аспірантурі є майже щорічні перемоги наших студентів у всеукраїнських олімпіадах і щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Кафедра готує фахівців вищої наукової кваліфікації в аспірантурі і докторантурі.

Міжнародні зв'язки
Кафедра підтримує співпрацю у галузі науки і освіти із зарубіжними учбовими закладами і металургійними підприємствами Росії, Польщі, Угорщини, Єгипту, США і Канади.
Кафедра металургії чавуну бере участь в організації практики магістрантів Таббінського університету (м. Каїр) на підприємствах міста Маріуполя.

Конкурентоспроможність випускників
Випускники кафедри металургії чавуну користуються попитом на металургійних гігантах міста Маріуполя. Працевлаштування випускників складає 100 %.
Успішна робота фабрик агломерації і доменних цехів металургійних комбінатів Маріуполя значною мірою обумовлена тим, що практично весь інженерно-технічний персонал, починаючи від начальників цехів і до лінійних майстрів, укомплектований випускниками кафедри.
Наші випускники - висококваліфіковані фахівці, які досягли значних успіхів в своїй сфері.

Контактні телефони:
Кафедра: (0629) 44-65-38
Завідуючий кафедрою: (0629) 44-65-17

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika