eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:36

Кафедра металургії чорних металів 
імені професора І.Г. Казанцева

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Металургія чорних металів".

Завідувач кафедри
Руських Володимир Петрович
кандидат технічних наук,
доцент

Загальна інформація

У складі кафедри металургії чорних металів дві секції: металургія чавуна та металургія сталі.

Секція металургія чавуну здійснює підготовку за фахом 136 "Металургія" за програмами підготовки для освітньо-кваліфікаційних рівней:

  • бакалаврів – «Металургія», термін навчання (термін навчання – 4 роки);
  • спеціалістів – «Металургія чорних металів. «Металургія чавуну» (термін навчання – 1 рік);
  • магістрів – «Металургія чорних металів. «Металургія чавуну» (термін навчання – 1,5 роки).

Секція металургія сталі здійснює підготовку за фахом 136 "Металургія" за програмами підготовки для освітньо-кваліфікаційних рівней:

  • бакалаврів – "Металургія" (термін навчання – 4 роки);
  • спеціалістів – "Металургія чорних металів. Металургія сталі", "Технологія і виробничий менеджмент в сталеплавильному виробництві" (термін навчання – 1 рік);
  • магістрів – "Металургія чорних металів. Металургія сталі", "Технологія і виробничий менеджмент в сталеплавильному виробництві" (термін навчання – 1,5 роки).

Історична довідка

Секція металургія чавуну. Напрямок засновано в 1953 році за ініціативою і при підтримці керівників металургійних підприємств Маріуполя. На посаді завідуючого кафедрою, яка у той час існувала і мала назву «Кафедра технології металів і організації виробництва», був затверджений Іван Васильович Распопов. Пізніше зі складу кафедри були виділені в самостійні учбові підрозділи: кафедра ливарного виробництва, кафедра економіки промисловості і організації виробництва, кафедра охорони праці. З 1991 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Володимир Петрович Руських.  Зараз секція металургії чавуну оснащена сучасною лабораторною базою. Співробітниками кафедри створені унікальні лабораторні прилади.  В учбовому процесі викладачами кафедри використовуються технічні засоби навчання, у тому числі ЕОМ. Практичні навики по управлінню доменним процесом, оптимізації доменної плавки студенти отримують за допомогою тренажера технолога-доменщика на базі ЕОМ.  Секція металургії чавуну володіє високим науково-педагогічним потенціалом.

Секція металургія сталі. Підготовка інженерів сталеплавильного виробництва була почата в 1928 році. В 1933 році відбувся перший випуск інженерів, а вже через рік створюється кабінет сталеплавильного виробництва і організується кафедра «Металургія сталі». Першим завідуючим кафедрою став Т.Ф. Павленко.  З 1987 році кафедру очолював д.т.н., професор, академік Академії наук вищої школи України Петро Степанович Харлашин. Зараз при секції діють наукові школи професорів І.Г. Казанцева та М.Я. Меджібожського, розробки і дослідження яких мають широке розповсюдження, як в Україні, так і за кордоном. На даний час під керівництвом завідуючого кафедрою металургії чорних металів Петра Степановича розробки і дослідження отримали подальший розвиток у вигляді теоретичних і прикладних науково-дослідних робіт. 

При секції працює комп'ютерний клас, оснащений сучасними ЕОМ і програмним забезпеченням за фахом. Є конвертерна лабораторія для виплавки рідкої сталі, різні діючі моделі, що імітують процеси виплавки і розливу сталі.

Напрями роботи

Секція металургія чавуну. Постійно проводиться науково-дослідні роботи, головним напрямом яких є зниження матеріальних і енергетичних витрат в аглодоменному виробництві. Науково-технічні розробки секції впроваджені на металургійних комбінатах «Азовсталь», «Ілліча», «Запоріжсталь» і інших. Співробітниками отримано 19 патентів України і Росії, опубліковано більше 70 наукових статей в журналах і збірниках, виконано 3 держбюджетних і більше 25 госпдоговірних НДР. 
В науковій роботі беруть участь студенти спеціальності, вони є виконавцями науково-дослідних робіт, співавторами винаходів. Першим кроком до навчання в аспірантурі є майже щорічні перемоги наших студентів у всеукраїнських олімпіадах і щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Секція готує фахівців вищої наукової кваліфікації в аспірантурі і докторантурі.

Секція металургія сталі. Основні напрями наукової діяльності:

  • комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей оксидних і металевих розплавів; формування банку даних для отримання нових матеріалів із заданими властивостями;
  • розробка математичних моделей і технології низькотемпературного виготовлення інструменту зі вставками з надтвердих матеріалів і штучних алмазів;
  • отримання композиційних матеріалів методом механічного легування;
  • розвиток теоретичних і технологічних основ отримання сталі з наднизьким змістом шкідливих домішок; комплексні дослідження.

Міжнародні зв'язки

Секція металургія чавуну. Секція підтримує співпрацю у галузі науки і освіти із зарубіжними учбовими закладами і металургійними підприємствами Росії, Польщі, Угорщини, Єгипту, США і Канади;  бере участь в організації практики магістрантів Таббінського університету (м. Каїр) на підприємствах міста Маріуполя.

Секція металургія сталі. Силами секції регулярно проводяться міжнародні конференції, матеріали яких публікуються в українських і російських наукових виданнях;  спільно з російськими вченими проводить ряд науково-дослідних робіт на різноманітні теми.  Підтримуються науково-педагогічні взаємозв'язки з Таббінським технічним університетом (Єгипет) і Мішкольцським університетом (Угорщина).

Конкурентоспроможність випускників

Секція металургія чавуну. Випускники користуються попитом на металургійних гігантах міста Маріуполя. Працевлаштування випускників складає 100 %.  Успішна робота фабрик агломерації і доменних цехів металургійних комбінатів Маріуполя значною мірою обумовлена тим, що практично весь інженерно-технічний персонал, починаючи від начальників цехів і до лінійних майстрів, укомплектований випускниками секції.  Це - висококваліфіковані фахівці, які досягли значних успіхів в своїй сфері.

Секція металургія сталі. Спеціалізації кафедри передбачають роботу випускників в сталеплавильних цехах, лабораторіях і проектно-конструкторських відділах металургійних підприємств, а також в науково-дослідних інститутах і проектних організаціях чорної металургії. Випускники одержують високу професійну підготовку, що дозволяє їм вибирати місце виробничої діяльності і дає можливість для підвищення кваліфікації в аспірантурі. 
За час існування і розвитку кафедри було підготовлено 10 докторів технічних наук, 67 кандидатів технічних наук.

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя (ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «Азовмаш»), в багатьох металургійних центрах України, Росії, а також в Польщі, Німеччині, Китаї, Пакистані, Лівані, Єгипті, Нігерії, Ефіопії, країнах Латинської Америки, Мексиці і інших державах. Відмінники навчання, іменні стипендіати, інші випускники працюють на керівних посадах підприємств, науково-дослідних і проектних інститутів, лабораторій і відділів.

Контактні телефони:
Секція металургія чавуну.
(0629) 44-65-38;
(0629) 44-65-17.
Секція металургія сталі.
(0629) 44-65-14 - кафедра
(0629) 44-66-14 - комп'ютерний клас
kharlashin_p_s@pstu.edu

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika