eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:42

Кафедра фізики

Завідувач кафедри
Єфременко Василь Георгієвич
професор, доктор технічних наук

Загальна інформація

Кафедра фізики забезпечує курс загальної фізики для всіх технічних спеціальностей ПДТУ. Курс фізики на більшості факультетів розподілений на три семестри і включає дев’ять розділів: «Основи механіки», «Класична молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика і магнетизм», «Коливання і хвилі», «Хвильова оптика», «Квантова фізика», «Квантова статистика і фізика твердого тіла», «Елементи фізики атомного ядра», «Сучасна фізична картина світу».

Історична довідка

Кафедра фізики була створена 4 вересня 1939 року як одна із складових частин Маріупольського металургійного інституту. У 1981 році переїхала в новий навчальний корпус № 5, де зусиллями колективу були створені і обладнані навчальні і наукові лабораторії.
З відкриттям аспірантури і докторантури кафедра готує науково-педагогічні кадри найвищої кваліфікації. Сьогодні на кафедрі працює 9 викладачів, з них 1 доктор наук, 5 кандидатів наук.
Кафедра має навчальні і наукові лабораторії, навчально-методичний кабінет, лабораторії дистанційного навчання, лекційного експерименту, клас занять з обдарованими студентами і школярами.

Напрями роботи

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

  • вивчення нових фізичних явищ на поверхні металів і неметалів, які обумовлені трансформацією енергії екзотермічної гетерогенної реакції;
  • математичне і фізичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів при кристалізації;
  • моделювання процесів аерації міських забудов: розповсюдження викидів від стаціонарних і імпульсних джерел забруднення;
  • дослідження взаємодії плазмового потоку з пружними середовищами;
  • вивчення термокінетики фазово-структурних перетворень у сплавах на основі заліза;
  • теоретичні та прикладні аспекти триботехнічного матеріалознавства.

За результатами, виконаними викладачами і студентами кафедри наукових досліджень, опубліковані статті в провідних наукових журналах України та інших країн, які відносяться до фахових видань та входять до наукометричних баз даних. Ряд кафедральних розробок представлені на різних міжнародних конференціях.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з обдарованими учнями шкіл, майбутніми абітурієнтами і студентами. Викладачі виступають у школах міста з майстер-класами з фізики, при кафедрі працює школа «Юний фізик», систематично проводиться робота з підготовки міських шкільних команд для участі у Всеукраїнських турнірах з фізики, викладачі беруть участь у роботі Малої Академії наук, у підготовці абітурієнтів до незалежного оцінювання знань з фізики.

Контактні телефони

Кафедра: (0629) 44-64-06
(0629) 44-63-45
Завідувач кафедри: (0629) 44-61-31
E-mail:

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika