eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 07-11-2016 19:29

Кафедра інноватіки і управління

Кафедра інноватики і управління

Завідувач кафедри

Логутова Тамара Григорівна
Logutova Tamara Grigorievna
Доктор економічних наук, професор,
Академік Міжнародної Кадрової Академії
Академік Академії економічних наук України
Член Спец. ради Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ»

Напрям підготовки

Кафедра інноватики та управління здійснює підготовку:

ОБЛАСТЬ ЗНАНЬ

07 Управління та адміністрування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр – 073 «Менеджмент», термін навчання 4 роки
Магістр 073 «Менеджмент організацій і адміністрування», термін навчання – 1,5 років

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Магістр 073 «Управління інноваційною діяльністю», термін навчання – 1,5 років
Магістр 073 «Управління проектами», термін навчання – 1,5 років

Історична довідка

Кафедру «Інноватики та управління» було створено у вересні 2009 року (кафедра «Управління інноваційною діяльністю»). Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України Логутова Тамара Григорівна. Перший набір студентів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» відбувся 1 вересня 2010 року. У 2011 році була одержана ліцензія на підготовку «магістрів» за спеціальністю«Управління проектами». Перший набір студентів було здійснено 1 вересня 2011 року. 19 вересня 2011 року кафедру було перейменовано на кафедру «Інноватики та управління». У жовтні 2012 року кафедрі «Інноватики та управління» було доручено здійснювати підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Міжнародні зв’язки

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки, про це свідчать договори про науково-навчальну співпрацю з ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» із установою навчання «Білоруський державний економічний університет» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), договір про науково-методичну співпрацю із Молдовською Економічною Академією (м. Кішиньов, Молдова).Викладачі та аспіранти кафедри приймають участь у наукових конференціях у Білорусії та Молдови, а викладачі товариських вищих учбових закладів приймають участь у конференціях ДВНЗ «ПДТУ». Про плідну міжнародну наукову співпрацю свідчать статті, що надруковані у збірниках праць вищих закладів Білорусі, Молдові, України (ДВНЗ «ПДТУ»).

Напрями наукових досліджень

Викладачами кафедри «Інноватики та управління» здійснюється великий обсяг науково-дослідницької роботи. Напрями досліджень кафедри: менеджмент організацій і промислових підприємств, проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності ринків, проблеми ресурсозбереження , забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, розробка та управління проектами у різних галузях національного господарства.

Кожен рік студенти кафедри приймають участь у наукових засіданнях круглих столів, які організує кафедра, а також у міжнародних конференціях, що проводяться у Університеті. Конференції проходять з участю студентів а аспірантів інших вищих учбових закладів. Під керівництвом викладачів кафедри 10 аспірантів працюють над кандидатськими дисертаціями.

Викладачі та аспіранти кафедри «Інноватики та управління» кожен рік приймають участь у держбюджетній науково – дослідній роботі, та друкують статі у наукових журналах, збірниках наукових праць, а також монографії та навчальні посібники.

Конкурентоспроможність

Магістри кваліфікації менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) -  це універсальні керівники , здатні організовувати та керувати персоналом підприємства будь-якого масштабу , це топ-менеджери спроможні планувати , виконувати управлінські функції найвищого ступеня складності, керувати реалізацією сучасних державних та регіональних інноваційних програм.

Магістри кваліфікації управління інноваційною діяльністю після закінчення навчання є професійними управлінцями , які спроможні забезпечити розвиток підприємства за рахунок розробок та впровадження інновацій, а також топ - менеджери різнопрофільних установ, підприємств, організацій.

Магістри кваліфікації керівник проектів та програм – це професійні управлінці, творчі особистості, здатні пропонувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію, топ-менеджери, що володіють теорією, планування, системним аналізом та виконують управлінські функції на промислових підприємствах, керівники проектів та програм. Професіонали в галузі управління інноваційною діяльністю, управління проектами  та менеджменту організацій і адміністрування  можуть працювати в:
  1. Апараті управління центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ і організацій;
  2. Консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інноваційних структурах;
  3. Інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах;
  4. Науково-виробничо-технічних комплексах;
  5. Фінансово-промислових групах.

Перший випуск кафедри «Інноватики та управління», група УІД-10-М, 2012

 

Адреса кафедри:
вул. Казанцева 3а , 9 корпус, 3 этаж, ауд. 9.307
Контактний телефон
(0629) 44-64-60, 44-66-34
E-mail: Logutova_t_g@pstu.edu
Сайт кафедри інноватики та управління http://chevil.unrealprojects.com/

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika