eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:19

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Маркетинг"
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ викладачів кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» на 1-й семестр 2016-2017 навчального року (денне відділення)
Буклет

Завідувач кафедри
Гончар Вікторія Василівна

доктор економічних наук, професор

Загальна інформація

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування здійснює підготовку:

 • бакалаврів (напрям 075 «Маркетинг», термін навчання 4 роки),
 • спеціалістів і магістрів за спеціальностями: 075 «Маркетинг» (термін навчання спеціалістів – 1 рік, магістрів – 1,5 роки); магістрів за спеціальністю 073 «Бізнес-адміністрування» (термін навчання – 2 роки).

Історична довідка

Кафедру створено у 1997 р. На сьогоднішній день професорско-викладацький склад кафедри включає 3 доктори наук, 8 кандидатів наук та одного старшого викладача, що мають досвід наукової і практичної роботи та забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу.

 

Напрями роботи

Основним науковим напрямом роботи кафедри маркетингу та бізнес адміністрування є вдосконалення маркетингового управління організацією. Всі учбові дисципліни направлені на оволодіння новими знаннями і навиками майбутніх фахівців в області маркетингу. Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, рольові ігри, тренінги, організаційно-діяльносні ігри, мозговий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв. Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь у ярмарках, виставках, аукціонах. В учбовому процесі використовується мультимедійне устаткування.


Учасники другого туру Всеукраїнської олімпіади з маркетингу разом із зав.кафедрою Гончар В.В. (м. Київ, 2016 р.)

Учасники регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука – перші кроки».

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів. Результати досліджень докладаються і публікуються у наукових виданнях. На кафедрі створено дослідницьку студентську групу, метою якої є вивчення розвитку маркетингу і маркетингового менеджменту в Україні. Результати досліджень використовуються в практичних програмах з розвитку бізнесу.

Міжнародні зв'язки

За часи свого існування кафедра налагодила зв'язки з ВНЗ Німеччини, Єгипту, Австралії, Польщі. Професори вузів цих країн читають лекції студентам кафедри. Кращі студенти проходять стажування в Німеччині у Вищій школі міста Вюрцбурга.


Візит на кафедру І. Петцке – професора з Німеччини.

Кафедра приймає на стажування студентів з Німеччини, Єгиту, з ними проводяться наукові семінари з питань стратегічного управління, проблем економічних вимірювань і системи збалансованих показників.

Конкурентоспроможність випускників

Розробки кафедри в напрямах менеджменту і маркетингу, а також комлексно-інноваціний підхід до управління сучасним підприємством створюють основу успішної конкурентної позиції підприємствам регіону, очолюваних випускниками кафедри.

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці та працюють у всіх галузях народного господарства: у промисловості, сільському господарстві, будівництві, оптовій торгівлі, у посередництві в торгівлі. Займаються фінансовою діяльністю: фінансовим посередництвом, фінансовим лізингом, управлінням портфелями цінних паперів, а також маркетингом у туризмі, освіті, транспорті, закладах культури, у житлово – комунальному господарстві, телебаченні, рекламі, громадській діяльності та операціями з нерухомістю.

Після завершення навчання наші выпускники успішно працюють:

 • маркетологами,
 • економістами,
 • керівниками економічних служб,
 • РR-технологами,
 • науковими співробітниками (маркетинг, менеджмент, економіка),
 • оглядач з економічних питань,
 • консультантами з питань просування товарів та послуг,
 • викладачами вищих навчальних закладів,
 • викладачами професійних навчально-виховних закладів тощо.

Працевлаштування протягом існування кафедри складає 100 %.

Адреса кафедри

Вул. Казанцева, 16-а

Контактні телефони

Завідувач кафедри: (0629) 44-65-76
Кафедра: (0629) 44-66-86,
Методичний кабінет: (0629) 44-66-29

 

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika