eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 17-03-2017 11:03

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Інтелектуальна власність"
Ліцензійна справа "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Завідувач кафедрою
Капранова Лариса Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

Загальна інформація

Кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр».

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

  Термін навчання:
 • Бакалавр - 3 р 10 місяців;

  Магістр:

 • Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» – 1,5 р.
 • Освітня програма «Інтелектуальна власність» – 1,5 р;

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).
Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
Ліцензійний обсяг (магістр) – 25 осіб

Історична довідка

Кафедра економічної теорії почала свою роботу в післявоєнні роки, маючи статус секції політекономії у складі кафедри марксизму-ленінізму. З вересня 1978 року кафедра функціонує як окрема самостійна кафедра політекономії. У зв'язку з розширенням підготовки фахівців економічних напрямів і різким зростанням кількості учбових дисциплін кафедри в 1991 році створюється кафедра економічної теорії. З серпня 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри економічної теорії: вона була об’єднана з кафедрою інтелектуальної власності і права. В листопаді 2016 року кафедру було перейменовано «Кафедра економічної теорії та підприємництва». В 2017 році було відкрита спеціальність підготовки бакалаврів 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Викладачі →

Напрями роботи

Серед основних наукових проблем, які опинилися в центрі досліджень викладачів і студентів кафедри, можна виділити наступні:

 • проблеми сучасної теорії державного регулювання ринкової економіки. Зокрема, докладно досліджується вплив держави на активізацію ринкових перетворень та структурну трансформацію транзитивної економіки (переважно на прикладі України);
 • проблеми розвитку промислового потенціалу України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці та посилення процесів глобалізації (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України).
 • проблеми розвитку людського потенціалу, питання удосконалення соціальної політики України в умовах трансформаційних перетворень перехідного періоду та періоду економічного зростання;
 • історико-економічні дослідження. У центрі уваги є розробки економістів, представників соціально-психологічної школи (кінець XIX - початок XX сторіччя) та економістів, прихильників ринкової моделі розвитку радянської економіки (20-ті роки XX сторіччя);
 • інституціональні аспекти ринкових перетворень у сучасній трансформаційній економіці;
 • адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон'юнктури міжнародного бізнесу;
 • місце, проблеми та перспективи розвитку України у світовій економіці;
 • сучасні проблеми економічного зростання України в умовах глобалізації, інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємств.

Студенти, які пройшли підготовку по базовим дисциплінам економічної теорії, неодноразово запрошувались на престижні міжнародні студентські конференції та симпозіуми; гідно виступали з доповідями по проблемам економічної теорії у Польщі, Німеччині, Росії, Голландії, Чехії.

Міжнародні зв'язки

Протягом багатьох років кафедра активно співпрацює у галузі економічних досліджень з Горійським університетом (м. Горі, Грузія), з Господарської Академії ім. А.Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія). Викладачі кафедри приймають участь та виступають з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях (м. Албена, Болгарія; м. Прага, Чехія).

Конкурентоспроможність випускників

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом магістра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: «Інтелектуальна власність», можуть займати такі посади:

 • керівники творчих груп виконавців,
 • розробники технологій та інформаційних ресурсів;
 • керівники інноваційних проектів, інноваційних підприємств та фірм;
 • керівники підрозділів закладів культури, мистецтва, видавництв та засобів масової інформації, що займаються питаннями авторських та суміжних прав;
 • начальники лабораторій, відділів, центрів та інших функціональних підрозділів державних, акціонерних та приватних підприємств, організацій та фірм, які займаються створенням, захистом та використанням об’єктів промислової власності;
 • адміністратори різних рівнів, які координують діяльність підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • експерти, консультанти, оцінщики і аудитори нематеріальних активів;
 • помічники адвокатів і суддів; викладачі ВНЗ;
 • митні інспектори і брокери;
 • працівники антимонопольного комітету та інших органів державного управління, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;
 • наукові співробітники в науково-дослідних організаціях;
 • Патентні повірені України (представники у справах інтелектуальної власності);
 • інженери – патентознавці підприємств.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Контактні телефони

Кафедра: (0629) 44-63-28
Завідувач кафедри: (0629) 44-63-46
Методичний кабінет: (0629) 44-63-27
E-mail: economteor.pstu@gmai.com

 

Інші кафедри факультета:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika