eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 01-03-2016 21:19

Кафедра економіки підприємств

Висновок за результатами акредитаційної експертизи "Економіка та підприємництво"

Завідувач кафедри
Меліхов Андрій Анатолійович

доктор економічних наук, професор

Загальна інформація
Економіка підприємств – це спеціальність, що дозволяє виконувати господарчо-управлінські функції, аналітико-досліджувальні роботи, обґрунтовувати та приймати стратегічні та тактичні рішення, формувати внутрішньо економічний механізм, забезпечуючи його ефективне функціонування та розвиток.
Кафедра «Економіка підприємств» забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 051 Економіка (термін навчання 4 роки), магістрів за спеціальністю 051 «Економіка підприємства»  та спеціалізацією «Економіка довкілля  та природних ресурсів» (термін навчання 1,5 роки).

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетна, контрактна.

Історична довідка

Кафедра економіки підприємств заснована в 1965 році. Зараз кафедру очолює доктор економічних наук, професор Андрій Анатолійович Меліхов. Кадровий потенціал кафедри складає 11 висококваліфікованих фахівців, серед яких 2 доктори наук, професора, 7 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра має комп'ютерний клас з сучасною обчислювальною технікою, методичний кабінет. В університеті побудована сучасна матеріально-технічна база для навчання студентів, розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

Студенти кафедри мають змогу додаткового поглибленого вивчення іноземної мови з метою подальшого навчання за обміном у провідних вищих навчальних закладах Європи та Америки, захисту дипломних або магістерських робіт іноземною мовою.

Напрями роботи
Навчання студентів на кафедрі економіки підприємств проводиться за наступними напрямами:

 • економіка і управління підприємствами (металургія, машинобудування та інші)
 • оцінка ефективності діяльності підприємств, структурних підрозділів підприємств, об'єднань підприємств;
 • удосконалення планування і організації виробництва;
 • розробка бізнес-планів;
 • економічний аналіз і діагностика господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства;
 • формування, оцінка і управління потенціалом підприємства;
 • стратегічне планування і управління на підприємстві;
 • оцінка вартості підприємства;
 • аналіз і управління проектами на підприємстві;
 • розвиток виробничих сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Міжнародні зв'язки
Кафедра тісно співпрацює з Університетом прикладних наук м. Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина) в рамках обміну студентами, а також Таббінським інститутом (Єгипет).

З 2008 року на кафедрі діє програма "Магістр міжнародного бізнесу і маркетингу". З метою її здійснення проводиться стажування викладачів, навчання з обов'язковим виконанням магістерських робіт студентів кафедри у Відкритому Каталонському університеті.

Кафедрою ведуться дві науково-дослідні роботи з металургійним заводом міста Жлобін (Білорусія). Регулярно публікуються наукові статті у відомих російських виданнях «Звістки вузів», «Сталь», а також спеціалізованому білоруському журналі. Щорічно в науково-технічних конференціях ПДТУ беруть участь провідні вчені з Росії, Білорусії, Єгипту, Польщі.

Науково-педагогічна діяльність
Викладачі кафедри співпрацюють з Інститутом підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», відділом дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ». Читають лекції з економічної, стратегічної, аналітичної тематики студентам управління трудовими ресурсами. Приймають участь у роботі Навчального комплексу «Школа – ВНЗ – Підприємство». Високій якісній підготовці фахівців кафедри сприяє розвиток наукової роботи на кафедрі як зі студентами в рамках проведення науково-практичних конференцій, конкурсів студентських робіт, так і в рамках виконання госпдоговорної тематики.

Конкурентоспроможність випускників
За період свого існування кафедра підготувала понад 2000 фахівців з економіки, які працюють на підприємствах і в організаціях України, а також за кордоном. Випускники кафедри користуються великим попитом на багатьох підприємствах і в організаціях регіону.

Це підтверджується результатами працевлаштування випускників-фахівців (за останні 5 років – 100 % працевлаштування).
Випускники кафедри можуть працювати економістами з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економістами з планування, економістами з фінансової роботи, економістами з праці, економістами зі збуту, консультантами і оглядачами з економічних питань, науковими співробітниками з економіки.

Виховна робота

Студенти кафедри приймають активну участь у культурному житті університету:

Дебют Першокурсника
Благодійні ярмарки
Студентська весна

Контактні телефони
Адреса м. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ» 6-й корпус ауд. 6.
т. кафедри: +38 0629 44 66 66
т. зав.кафедрою: +38 0629 44 65 61

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika