eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:40

Кафедра філософських наук та історії України

Завідувач кафедри
Афонов Анатолій Петрович
кандидат філософських наук
доцент

Загальна інформація
Кафедра є загальноосвітньою. Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів з філософських дисциплін.

Історична довідка
Кафедру філософських наук (до 2003 року – кафедра філософії) було створено в серпні 1930 року. До цього вона входила до складу кафедри основ марксизму-ленінізму, яка була організована в довоєнні роки, а з 1967 року була у складі кафедри наукового комунізму і філософії.

У різні роки кафедрою філософських наук завідували доцент, кандидат філософських наук В. В. Бондаренко, доцент, кандидат історичних наук Л. В. Мандригін, доцент, кандидат філософських наук К. І. Кім, професор, кандидат філософських наук В. М. Рогозін, професор, доктор філософських наук І. О. Ялі. У даний час кафедру очолює доцент, кандидат філософських наук А. П. Афонов. У складі кафедри 5 викладачів, усі вони є кандидатами наук, доцентами.

При кафедрі працює методичний кабінет, в якому студентам надається необхідна методична допомога.

Напрями роботи
Викладачі кафедри читають наступні курси: «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Етика та естетика», «Філософські проблеми наукового знання», «Філософія сталого розвитку просторових систем», «Філософія науки та техніки», «Культурологія», «Українська та зарубіжна культура». З 1990 року кафедра організувала і провела п'ять Міжнародних конференцій з проблем давньогрецької філософії, які стали подією в культурному житті Маріуполя, а також Всеукраїнську конференцію «Світогляд: перспективи розвитку в ХХІ столітті» і Міжнародну наукову конференцію «Людський вимір сучасної епохи». Починаючи з 2012 року викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених творчості Г. І. Челпанова. В грудні 2006 року при кафедрі було створено філософський дискусійний клуб ПДТУ, членами якого є студенти, аспіранти, співробітники ПДТУ, а також всі, хто зацікавлений філософськими проблемами.

Серед найважливіших задач клубу – формування у його членів цілісної філософської картини світу, гнучкого діалектичного мислення, уміння аргументовано розмірковувати про найважливіші філософські проблеми людського буття.

Наукові зв'язки
Кафедра філософських наук підтримує постійні наукові зв'язки з кафедрами інших вишів, зокрема з кафедрою етики, естетики і культурології, кафедрою філософії та методології науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрою філософії Національного технічного університету України «КПІ», кафедрою філософії Східноукраїнського національного університету ім. В. І. Даля, кафедрою філософії Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою філософських наук Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, кафедрою культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету.

Контактні телефони
Кафедра: (0629) 44-62-48
Завідувач кафедри: (0629) 44-66-95
Методичний кабінет: (0629) 44-65-13
afonov_a_p@pstu.edu

Інші кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika