eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-11-2016 07:42
Положення про механіко-машинобудівний факультет

Механіко-машинобудівний факультет

В.В. Суглобов
декан механіко-
машинобудівного
факультету,
доктор техничних
наук, професор

В 1970 році в Металургійному інституті створено самостійний підрозділ - механіко-машинобудівний факультет. Першим деканом факультету став к.т.н., доцент А.Д. Кіріцев. В подальші роки деканами факультету були: к.т.н., доцент А.С. Крепак, доцент М.Н. Норець, к.т.н., професор, В.І. Іванов, к.т.н., доцент В.Г. Артюх. З 2010 р. факультет очолює доктор технічних наук, професор Суглобов Володимир Васильович.

Значний внесок у розвиток факультету внесли заступники деканів к.т.н., доцент С.С. Данилов, доцент ПДТУ Г.О. Діденко, к.т.н., ст. викладач Ю.Г. Сагіров. Факультет пишається викладачами, які у різні роки очолювали кафедри та багато зробили в організації підготовки інженерів-механіків. Це професори С.С. Чепуркін, Б.А. Ободовський, В.В. Татарников, Г.М. Смірнов, А.П. Сергіїв, В.А. Білоусов. У цей час на факультеті працюють доктори технічних наук, професори А.А. Анділахай, В.Г. Артюх, А.О. Іщенко, В.П. Корольов, В.М. Кравченко, М.В. Маргуліс, С.С. Самотугін, В.В. Суглобов. Штатний науково-викладацький склад факультету включає понад 50 викладачів, 75 % з яких мають наукові ступені і вчені звання. Спеціалізовану вчену раду К 12.052.03 ПДТУ очолює професор Самотугін С.С. Факультет є одним із провідних в університеті за обсягами виконуваних госпрозрахункових науково-дослідних робіт.

Факультет має багаторічні міжнародні стосунки з Мішкольским університетом (Угорщина) та фірмою «Діамант» (Німеччина). Факультет забезпечений необхідною матеріально-технічною базою, що створює всі умови для здійснення повноцінного навчального процесу на належному рівні. Випускаючі кафедри факультету мають філіали на провідних підприємствах міста – металургійних комбінатах ім. Ілліча і "Азовсталь", ВАТ "Азовмаш", в морському торгівельному порту. За період існування факультету підготовлено понад 7000 інженерів-механіків, які працюють в різних галузях народного господарства. Більше 60 громадян зарубіжних країн (Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Алжир, Палестина, Куба, Індія) отримали в ПДТУ дипломи інженерів-механіків. Випускники факультету працюють на підприємствах, в науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах, лабораторіях і складають основу інженерно-технічного і управлінського корпусу промислових підприємств міста.

Кафедри факультету:


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika