eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 15-09-2011 06:35

Музей історії ПДТУ

Керівник – завідувач музеєм Головко Тетяна Борисівна
Контактний телефон 44-63-03
Культурно-просвітницький центр (7-й навч. корпус)

Музей унiверситету - лiтописець його iсторiї - був створений у 1980 роцi. Бiльше 1000 експонатiв - фотографiй, альбомiв, праць i книг спiвробiтникiв унiверситету, нагород i сувенiрiв iз рiзних країн свiту зберiгаються у ньому. На вступних лекцiях першокурсники знайомляться з iсторiєю унiверситет, тiсно переплетеною з iсторiєю країни, етапами його становлення, бiографiями конкретних особистостей, якi зробили багато для того, щоб ВНЗ став великим регiональним унiверситетом, таким, яким вiн є зараз.

      Великим успiхом у студентiв користується новий виставковий зал технiчних досягнень, де поданi макети, дiючi моделi та опис останнiх вiдкриттiв i винаходiв наших вчених. Це вiдiграє суттєву роль у пропагандi наукової думки, в iнтеграцiї навчального i наукового процесiв. Знайомлячись з цими матерiалами, студенти також пiзнають науковi традицiї ПДТУ, бiльш глибоко розумiють iсторiю науки i технiки.
      За останнi роки його працiвники придiляють увагу активним формам роботи: проводять зустрiчi з видатними вченими i цiкавими, обдарованими людьми, ведуть вiдеолекторiй "Обрiї науки", органiзовують виставки унiверситетських i мiських художникiв. Все це сприяє естетичному вихованню студентської молодi, зростанню нацiональної самосвiдомостi, прищепленню любовi до свого унiверситету. Щороку музей вiдвiдує бiля 1800 чоловiк.

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika