eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 15-09-2011 06:35

Почесні професори

Казанцев Іван Георгійович
1899 -1966
Доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки УРСР

Перший професор і доктор технічних наук Маріупольського металургійного інституту. Автор понад 80 наукових праць і винаходів в області металургії сталі, теплотехніки, механіки газів і теорії міцності матеріалів, використання миш'якових керченських руд. У 1957 р. був делегатом другого Всесвітнього з'їзду металургів у м. Чикаго. Був нагороджений орденом Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора, а також медалями. Його ім'я носять кафедра металургії стали ПДТУ і одна з вулиць м. Маріуполя.

Старченко Дмитро Іванович
1907 - 1998
Доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник Вищої школи України

53 роки працював у Маріупольському металургійному інституті, з них понад 40 років керував кафедрою обробки металів тиском. Їм запатентовано 20 винаходів, опубліковано 6 монографій та 286 наукових праць. Керував науково-дослідними роботами на підприємствах Маріуполя, Донецька, Макіївки, Ліпецька, Волгограда, Львова, Петербурга, а створена ним наукова школа з розробки і розвитку технології створення нових способів обробки металів тиском успішно розвивається і сьогодні. Був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Багрянський Костянтин Володимирович
1919 - 1974
Доктор технічних наук, професор

З 1952 року працював завідувачем кафедрою зварювального виробництва в ЖдМІ. Отримав 30 авторських свідоцтв на винаходи, опублікував понад 150 наукових статей, підготував і видав більше десятка підручників і монографій. Створив наукову школу зі зварювання і наплавлення під зварювальним флюсом. Завдяки його ініціативі у 1971 році була створена галузева лабораторія наплавлення МЧМ України. Був нагороджений орденом Червоної зірки і чотирма медалями.

Зубарєв Володимир Федорович
1899 -1971
Доктор технічних наук, професор

20 років пропрацював в університеті (тоді ЖдМІ), відомий вчений у галузі металознавства. Автор понад 90 наукових публікацій і монографій. Під його керівництвом виконувалися важливі дослідження з теоретичних основ графітизації чавуну і сталі, легування сталі з застосуванням Cr, Mn, Si, B, W, Zr для підвищення її якості. Був нагороджений Георгіївським хрестом і медалями.

Леонтьєв Борис Анатолійович
1925 - 1976
Доктор технічних наук, професор

20 років працював в університеті доцентом, а потім професором кафедри металознавства і термічної обробки металів. Ним підготовлені і видані навчально-методичні посібники з рентгенографії та електронної мікроскопії. Автор понад 70 наукових публікацій, в тому числі зарубіжних (США, Англія, Індія).

Меджибізький Мирон Якович
1912 - 1993
Доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки України

Великий вчений зі світовим ім'ям в галузі фізичної хімії сталеплавильних процесів, теорії і практики мартенівського та киснево-конвертерного способів виробництва сталі. 27 років пропрацював в університеті. За результатами своїх досліджень опублікував понад 400 праць, в тому числі 7 монографій і 3 підручники. Отримав 20 авторських свідоцтв на винаходи, 5 закордонних патентів. За фундаментальний підручник «Металургія сталі» разом зі співавторами був удостоєний Державної премії України. Крім того, був нагороджений п'ятьма медалями.

Распопов Іван Васильович
1904 - 1991
Професор

З 1937 року його науково-педагогічна діяльність пов'язана з Маріупольським металургійним інститутом. За його ініціативою створена кафедра технології металів і організації виробництва. У співавторстві з іншими вченими розробив технологію отримання офлюсованого агломерату, завдяки чому його ім'я було внесено в Велику радянську енциклопедію. Автор понад 80 наукових публікацій, 13 винаходів, всі з яких впроваджено у виробництво. Був нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора та «Знак пошани», а також 13 медалями.

Смирнов Григорій Михайлович
1914 - 2001
Доктор технічних наук, професор

48 років його наукової діяльності пов'язано з вузом. Всі ці роки він активно керував науково-дослідною роботою кафедри опору матеріалів та деталей машин. Заснував науковий напрямок в дослідженні машин і механізмів текстильної промисловості. Опублікував понад 100 наукових робіт. Був нагороджений орденом Вітчизняної війни П ступеня і шістьма медалями.

Соколов Костянтин Никандрович
1907 - 2000
Доктор технічних наук, професор,
почесний доктор наук ПДТУ

Видатний вчений і великий фахівець у галузі металознавства, технології термічної обробки, устаткування і проектування термічних цехів. 33 роки його науково-педагогічна діяльність була пов'язана з університетом. З 1967 по 1978 рр. працював зав. кафедрою металознавства і термообробки. Він є автором понад 160 наукових праць, у тому числі трьох підручників, шести монографій, трьох довідників, 18 авторських свідоцтв. Був нагороджений орденом «Знак пошани» і сімома медалями.

Татарников Володимир Васильович
1923 - 2000
Доктор технічних наук, професор

Майже 40 років працював на кафедрі «Механічне обладнання заводів чорної металургії». Автор близько 100 наукових праць і винаходів. Успішно поєднував роботу на виробництві з науковими дослідженнями, результати яких, присвячені енергосиловим закономірностям різання металів дисковими пилами в гарячому і холодному станах, а також факторам, що впливають на стійкість пильного інструмента, впроваджені у виробництво на металургійних підприємствах України.

Чепуркін Стефан Стефанович
1904 - 1977
Професор

Відомий вчений у галузі технології та обладнання прокатних цехів. У 30-і роки поєднував роботу на заводі ім. Ілліча і викладацьку діяльність у Маріупольському металургійному інституті на кафедрі прокатного виробництва. У післявоєнні роки очолив кафедру «Механічне обладнання заводів чорної металургії». Опублікував понад 50 наукових праць, отримав більше 20 авторських свідоцтв на винаходи. Був нагороджений медаллю «За трудову доблесть».

Шальньов Микола Васильович
1929 - 2006
Доктор економічних наук, професор

38 років пропрацював в університеті. Пройшов шлях від старшого викладача кафедри історії КПРС до професора кафедри економічної теорії. Розробив теорію, принципи і методи оптимізації системи розподільних відносин на основі поєднання темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати за критерієм оптимальної середньої норми прибутку. Автор понад 60 наукових праць.

Ялі Іван Олександрович
1935 - 2006
Доктор філософських наук, професор

Вчений у галузі історії філософії. Одночасно керував кафедрами філософських наук Приазовського державного технічного університету та Донецького державного університету економіки і торгівлі. Він автор п'яти монографій і понад 20 наукових праць.

Сирота Микола Миколайович
1913 - 2007
Доктор фізико-математичних наук, професор

З 1940 по 1941 рр. завідував кафедрою металознавства і фізики металів Маріупольського металургійного інституту. Створив школу фахівців у галузі фізики твердого тіла і напівпровідників. Заслужений діяч науки і техніки. Був членом Міжнародної комісії з дослідження електронної та спінової щільності в кристалах. Автор понад 800 наукових праць.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika