eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 23-10-2014 10:44

Аспірантура, докторантура

Інформація про прийом до аспірантури та докторантури на 2016-2017 навчальний рік за наступними спеціальностями

АСПІРАНТУРА

Форма навчання: з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

І
01.00.00 – Фізико-математичні науки
1
01.04.07 – Фізика твердого тіла
ІІ
05.00.00 – Технічні науки
2
05.02.01 - Матеріалознавство
3
05.02.02 - Машинознавство
4
05.02.08 – Технологія машинобудування
5
05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском
6
05.03.06 – Зварювання та спорiдненi процеси і технологiї
7
05.03.07 – Процеси фiзико-технiчної обробки
8
05.05.08 – Машини для металургійного виробництва
9
05.09.03 –Електротехнічні комплекси та системи
10
05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти
11
05.13.07 – Автоматизацiя пpоцесiв керування
12
05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи
13
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів
14
05.16.02 – Металуpгiя чоpних і кольорових металів та спеціальних сплавів
15
05.22.12 – Промисловий транспорт
ІІІ
08.00.00 – Економічні науки
16
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
ІV
21.06.00 – Техногенна безпека
17
21.06.01 – Екологічна безпека

ДОКТОРАНТУРА

Форма навчання: з відривом від виробництва.

І
05.00.00 – Технічні науки
1
05.03.06 – Зварювання та спорiдненi процеси і технологiї
2
05.05.08 – Машини для металургійного виробництва
3
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів
4
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
5
05.22.12 – Промисловий транспорт
ІІІ
08.00.00 – Економічні науки
16
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

  Вступники до аспірантури та докторантури подають на ім’я ректора такі документи:
 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної науковій спеціальності;
 4. медичну довідку про стан здоров'я за формою 286-у;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з вказівкою отриманої кваліфікації спеціаліста або магістра;
 6. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).
  При вступі до докторантури, крім того, подаються:
 1. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 2. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.
 3. Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.
  Фінансування підготовки аспірантів і докторантів здійснюється:
 1. за рахунок держбюджету;
 2. за рахунок фізичних і юридичних осіб на підставі контракту.

Прийом заяв:

на навчання за рахунок держбюджету - з 1 вересня по 30 вересня 2016 р..
на навчання за контрактом - з 1 вересня по 20 жовтня 2016 р.


  Вступні іспити в аспірантуру проводяться з 1 жовтня 2016 р.:
 • зі спеціальності - в обсязі навчальної програми для спеціалістів або магістрів, яка відповідає обраній науковій спеціальності вступника;
 • з філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) - в обсязі навчальих програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.
Розклад вступних іспитів до аспірантури можна дізнатися в індивідуальному порядку за телефоном або безпосередньо у відділі аспірантури.
  Зарахування здійснюється наказом ректора до 30 листопада 2016 р. :
 • до аспірантури - за конкурсом на підставі результатів вступних іспитів;
 • до докторантури - на підставі рекомендації кафедри і рішення Вченої ради університету

Приймальна комісія працює в 1-му навчальному корпусі університету
за адресою: вул. Апатова, 115, каб. 140, з 9.00 до 16.00
вихідні дні: субота, неділя
Телефони для довідок: (0629) 44-61-89, 44-62-04; (067) 590-70-20.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika