eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 16-02-2016 08:53

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливим засобом підвищення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що спроможні творчо застосувати у практичної діяльності новітні досягнення науки і техніки.
НДРС органічно пов'язана з навчальним процесом і є його продовженням.

Форми науково-дослідної і творчої роботи студентів умовно поділені на дві категорії:

 • НДРС, включена до учбового процесу;
 • НДРС, що виконується в позаучбовий час (самостійна робота).

Основними формами НДРС у межах навчального процесу є:

 • НДРС, включена до учбових планів окремим рядком;
 • елементи НДР при виконанні лабораторних робіт дослідницького типу;
 • елементи НДР при виконанні дипломних та курсових проектів (робіт);
 • виконання НДР на практиці;
 • підготовка наукового реферату;
 • студентські наукові семінари (СНС);
 • виконання завдань з елементами творчого пошуку.

Основні форми НДРС в позаучбовий час включають:

 • роботу в студентських наукових гуртках;
 • участь в госпдоговірних та держбюджетних НДР наукових підрозділів університету;
 • роботу в студентських науково-інформаційних, конструкторських, перекладацьких, економічних та інших товариствах.

З метою поширення нових форм і методів залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи та виявлення здібностей студентів в ПДТУ організовано "Наукове студентське товариство".
На кожному факультеті працює наукове-студентське товариство факультету.

Щорічно організуються та проводяться такі заходи з НДРС:

 • конкурси на кращі наукові роботи студентів за спеціальностями ( I етап - університетський та II етап конкурсу - Всеукраїнський);
 • олімпіади за спеціальностями та навчальними дисциплінами ( I тур - університетська і II тур – Всеукраїнська олімпіади);
 • студентська регіональна науково-технічна конференція;
 • міжнародна міжвузівська науково-практична конференція «Польща та поляки в дослідженнях студентів»;
 • конкурс дипломних та магістерських робіт;
 • видається збірник студентських робіт "Тези доповідей студентської науково-технічної конференції".

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika