eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 17-03-2015 12:13

Рада молодих учених ПДТУ

Рада молодих учених ПДТУ заснована з метою сприяння молодим ученим університету в підвищенні їх наукового і професійного рівня, реалізації творчих можливостей. РМУ є координуючим органом, що постійно діє, працює на громадських засадах і що забезпечує організацію і загальне керівництво науковою діяльністю молодих учених.

Завданнями РМУ є:

  • координація діяльності молодих вчених різних підрозділів університету, сприяння активній участі їх в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, просуванні інноваційних розробок на ринок, в пропаганді наукових досягнень університету і розвитку винахідницької творчості;
  • формування і підтримка загальноуніверситетської інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок, що виконуються молодими ученими університету;
  • проведення конкурсів, семінарів, конференцій, презентацій;
  • розвиток контактів з Радами молодих учених інших вузів, академічних установ, науково-дослідних організацій України, ближнього і дальнього зарубіжжя.
Бурлака В.В. докторант кафедри металургії та технології зварювального виробництва, доцент кафедри електрифікації промислових підприємств, к. т. н., голова ради;
Поднебенна С.К. доцент кафедри електрифікації промислових підприємств, к. т. н., заступник голови ради;
Савенко О.С. відповідальний секретар журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки», секретар ради;
Видмиш П.О. аспірант кафедри обладнання та технології зварювального виробництва, голова ради молодих учених Зварювального факультету;
Єфременко Б.В. аспірант кафедри теорії металургійних процесів, голова ради молодих учених Металургійного  факультету;
Дьякова М.С. доцент кафедри економічної теорії, к. е. н., голова ради молодих учених Економічного факультету;
Балалаєва О.Ю. старший викладач кафедри інформатики, к. т. н., голова ради молодих учених факультету Інформаційних технологій;
Ткаченко К.І. доцент кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, к. т. н., голова ради молодих учених Енергетичного факультету;
Щербакова І.В. аспірант кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, голова ради молодих учених Транспортного факультету;
Кудинова К.В. старший викладач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, голова ради молодих учених Механіко-машинобудівного факультету;
Сергієнко А.В. старший викладач кафедри інформатики, відповідальний за інформаційне забезпечення.

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika